Vlaamse Subsidie van €7.000: Starterspakket Internationalisering

Een subsidie krijg je niet zomaar. Daarom is het belangrijk om je goed te informeren over de voorwaarden, de voordelen en hoe het proces verloopt. Dit vind je allemaal terug in deze blogpost.

Deze subsidie is voor Vlaamse kmo’s en eenmanszaken die nog nooit genoten hebben van een subsidie van Flanders Investment and Trade (FIT). Ze willen hiermee innovatieve ondernemingen helpen die beginnen met exporteren. De subsidie is bedoeld om €7.000 aan kosten rond internationalisering te dekken (eenmalig forfait).

De subsidie voor internationalisering kan je breed inzetten. Het is aanbevolen om de middelen te spreiden door deze te gebruiken voor bijvoorbeeld zakenreizen binnen en buiten de EU, beurzen en events in het buitenland, registratie en certificatie van jouw producten…

Een door FIT aangewezen adviseur Internationaal Ondernemen uit jouw provincie helpt je bij de uitvoering van het project. Je moet hier goed aan meewerken als je de subsidie wilt ontvangen. Er zijn 3 contactmomenten voorzien.

Doorheen dit hele proces staat Krachtig Online je bij. We hebben al ervaring met bedrijven hierin te begeleiden. Bij de aanvraag kijken we na of alles goed begrepen is en of je in aanmerking komt voor de subsidie. Zowel websites, webshops, online marketing, seo, Google Ads, grafische vormgeving kunnen opgenomen worden onder bepaalde voorwaarden. Wij helpen waar nodig met het inleveren van bestanden en het beantwoorden van jouw vragen.

De voorwaarden omgesomd

 • Je vraagt de subsidie aan in naam van jouw kmo.
 • Jouw onderneming is een kmo en heeft een exploitatiezetel in Vlaanderen. (Meer info onderaan dit segment.)
 • Jouw onderneming heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
 • Dit is de eerste financiële steun die jouw kmo krijgt van FIT.
 • Je geniet niet van andere financiële steun van een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid voor de gemaakte kosten.
 • Jouw kmo is volledig in orde met de fiscale en sociale wetgeving.
 • Jouw onderneming heeft alle verbintenissen met FIT correct nageleefd.
 • Jouw kmo voldoet aan de criteria die vermeld zijn in de oproep.
 • De activiteiten van jouw project moeten gericht zijn op het bevorderen van het internationaal ondernemen.

Exploitatiezetel: valt vaak samen met de maatschappelijke zetel. Je bedrijf moet een vestiging hebben in het Vlaamse Gewest waar de werkgever opdrachten geeft aan de werknemers.

Kmo volgens de Europese basisdefinitie: de tewerkstelling in je bedrijf is minder dan 250 werknemers. Eén van volgende stellingen is van toepassing: de jaaromzet bedraagt maximaal 50 miljoen euro of het balanstotaal bedraagt maximaal 43 miljoen euro.

Subsidie internationalisering

Wie komt in aanmerking?

Innovatieve kmo’s en eenmanszaken die willen beginnen met exporteren, komen in aanmerking voor deze subsidie rond internationalisering. Het is de bedoeling van FIT om deze te helpen door middel van financiële steun en het voorzien van een kwalitatieve adviseur.

Wie komt niet in aanmerking?

Ondernemingen die zich bevinden in volgende rechtstoestanden komen natuurlijk niet in aanmerking: ontbinding, stopzetting, vereffening en faillissement.

Openbare besturen en hun verenigingen komen ook niet in aanmerking, net als ondernemingen waarvan het aandelenkapitaal voor meer dan de helft in handen is van de overheid.

Verder is er ook een lijst van sectoren die niet kunnen genieten van deze subsidie. Het gaat hier vooral over de primaire landbouwsectoren.

Hoe wordt mijn bedrijf beter van deze subsidie voor internationalisering?

 • Financiële subsidie van 7.000 euro.
 • Professionele begeleiding door de adviseur Internationaal Ondernemen.
 • Territoriale expansie die leidt tot een hogere omzet.
Subsidies internationalisering

Het aanvraagproces van de subsidie

Het aanvragen gebeurt online via MijnFIT. Deze aanvraag moet ingediend worden steeds op de moment dat de periode open staat bij het FIT. Een 150-tal bedrijven kunnen een aanvraag indienen. FIT legt voorafgaand aan de oproep het budget vast. Dit bepaalt hoeveel goedkeuringen mogelijk zijn. Het goedkeuringsratio lag tussen 58% en 67% bij de vorige oproepen. Wees er dus snel bij en onderbouw jouw dossier zo goed mogelijk.

Nadat je op het elektronisch aanvraagformulier verklaart dat de aanvraag volledig is, ontvang je een volgnummer via mail. Dit is je bewijs dat het officieel is ingediend. Enkel kosten die gemaakt worden vanaf de volgende dag na de datum van indiening tellen bij de €7.000 aan kosten die behaald moet worden.

De datum van indiening bepaalt het volgnummer en jouw voorrang. Bij een gelijke score van de selectiecommissie komen eerder ingediende dossiers eerst in aanmerking.

Na ontvangst van jouw volgnummer moet je binnen 10 kalenderdagen de aanvraag vervolledigen door alle vereiste informatie toe te voegen bij de aanvraag. Doe dit zo snel mogelijk want onvolledige aanvragen worden niet aanvaard.

Een volledige aanvraag wordt beoordeeld door de selectiecommissie van FIT met behulp van een score- en wegingstabel. De beoordelingscriteria vind je hier.

Na een positieve beoordeling betaalt FIT de subsidie uit ten laatste 60 kalenderdagen na de datum van goedkeuring.

Hoe ziet een volledige aanvraag eruit?

Een volledige aanvraag bestaat uit volgende documenten:

 • het elektronisch ingevulde aanvraagformulier;
 • een duidelijke voorstelling van jouw bedrijf en zijn activiteiten;
 • de gedetailleerde beschrijving van het project;
 • het uitvoeringsplan van het project over maximaal negen maanden;
 • een kostenberaming van een bedrag hoger dan €7.000.


Het is belangrijk om FIT zo goed mogelijk te laten weten wat jouw bedrijf doet en hoe je wilt internationaliseren. We raden ook aan om zeker een business- en exportplan toe te voegen aan jouw subsidieaanvraag. Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn, is het dus belangrijk om zo volledig mogelijk te zijn.

Een goede voorbereiding is heel belangrijk om te beginnen exporteren. Het helpt niet enkel enorm bij de aanvraag van deze subsidie, je hebt het ook nodig om efficiënt te beginnen exporteren. Stel dus een exportplan op dat duidelijk weergeeft hoe exporteren een meerwaarde zal bieden voor jouw onderneming en hoe je te werk zal gaan.

Een exportplan opstellen neemt veel tijd in beslag. Deze pagina van FIT legt tot in detail uit hoe je best een exportplan maakt.

Als iets niet duidelijk is, kan je altijd beroep doen op FIT om je verder te helpen. Ze bieden ook een aantal sjablonen aan die je kan gebruiken om een goed exportplan te maken. Je vindt deze hier.

Subsidie internationalisering eenmanszaak

Wat te doen na de toekenning van de subsidie voor internationalisering?

Je moet een commercieel verslag indienen ten laatste 9 maanden nadat de aanvraag goedgekeurd was. FIT kan vragen om bewijsstukken en facturen in te dienen om aan te tonen dat het project correct gerealiseerd is. Hou dus zeker alle bewijsstukken goed bij om niet voor verrassingen te staan.

Wat als de voorwaarden niet worden nageleefd?

FIT kan in volgende situaties beslissen om een volledig jaar geen steun meer toe te kennen aan jouw onderneming:

 • je hebt het project niet uitgevoerd;
 • je hebt onvoldoende bewijsstukken voor de realisatie van het project aan te tonen;
 • je kan niet bewijzen dat er €7.000 voor kosten gebruikt is;
 • je hebt onvoldoende meegewerkt aan de begeleiding van de adviseur Internationaal Ondernemen.

Gedurende heel 2023 zal je dan geen financiële steun kunnen krijgen van FIT. Om dit te vermijden kan je beroep doen op onze ervaring in het correct begeleiden van bedrijven doorheen het subsidieproces.

Bekijk zeker ook het gedetailleerde besluit van de Vlaamse Regering over deze subsidie.

Meer lezen?

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?