KMO-Portefeuille 

Tot 30% terugbetaling via de KMO-Portefeuille voor advies en opleiding.

Krachtig Online is geregistreerd dienstverlener voor de pijler “advies” in het kader van de KMO-portefeuille. Je vindt ons terug onder registratienummer DV.A247008.

Krachtig Online is geregistreerd dienstverlener voor de pijler “opleiding” in het kader van de KMO-portefeuille. Je vindt ons terug onder registratienummer DV.O247009.

Dit betekent dat KMO’s voor advies en opleiding omtrent online marketing en digitale strategie aanspraak kunnen maken tot 30% terugbetaling op de kosten voor deze diensten.

Concreet: je maakt de verstandige beslissing om je online rendement of potentieel te checken en bent bereid om hiervoor 2500 € (ex btw) te investeren in een Online Marketing Audit.

Voldoe je vervolgens aan de voorwaarden dan wordt tot 750€ ex btw van jouw investering betaald door de KMO-Portefeuille.

Bedrijf heeft uniek registratienummer
KMO-Portefeuille geregistreerd dienstverlener transparante achtergrond

Komt jouw onderneming in aanmerking voor deze subsidie?

Voldoet jouw bedrijf aan volgende 5 voorwaarden dan kan ook jij gebruik maken van de kmo-portefeuille:

  • Je onderneming wordt officieel beschouwd als een kmo of je beoefent een vrij beroep.
  • Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
  • Je bent gevestigd in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in je bedrijf‘ aan de slag.
  • Je bent actief in de privésector. De eventuele participatie van een overheid is minder dan 25 procent.
  • Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Hoe vraag je vervolgens de subsidie aan?

Overeenkomst ondertekenen

Je ondertekent de overeenkomst voor het verlenen van het advies of een opleiding.

Aanvraag subsidies

Binnen de 14 kalenderdagen vraag je de subsidie aan.

Betaling aan Sodexo

Vervolgens betaal je binnen 30 kalenderdagen je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van onze financiële partner Sodexo.

Ontvangst subsidies Vlaamse Overheid

Na tijdige en correcte storting op de rekening van Sodexo, maakt ook de Vlaamse overheid de subsidie over naar deze rekening. Je ontvangt hiervan een melding per e-mail. Opgelet, deze totaalsom wordt dan nog niet betaald aan Krachtig Online!

Presentatie Audit

De moment suprême : je ontvangt het advies tijdens een presentatie. Je krijgt dit advies vanzelfsprekend ook nog schriftelijk en digitaal.

Ontvangst factuur en betaling via KMO-Portefeuille

Je ontvangt de factuur van Krachtig Online en betaalt online via de kmo-portefeuille.